Fodpleje

Tekstboks: Fødderne er brugsgenstande
Dine fødder skal bære dig gennem hele livet. For et gennemsnits-menneske betyder det, at fødderne går 2½ gang rundt om jorden. Som resten af kroppen skal fødderne plejes og holdes ved lige for at forblive raske og sunde igennem hele livet.

Formål med fodpleje
Formålet med fodbehandling er at behandle og forebygge fodlidelser. Hård hud, ligtorne og nedgroede negle behandles og der gives grundig vejledning i hvad du selv kan gøre for at mindske eller undgå gener.

Behandlingen
Behandlingen starter med et dejligt varmt fodbad som blødgør negle, hård hud og smidiggør foden. Neglene klippes
og renses. Der fjernes overskydende neglebånd
samt hård hud. Hvis der er ligtorne behandles
disse også. Hud og negle slibes jævne og glatte.
Det føles dejligt når hver fodbehandling afsluttes
med en fodmassage med en god balsam især når
der strækkes ud i senerne og løsner op for
musklerne i foden samtidig med der gives råd og
vejledning i pleje af fødderne.

Årsager
De hyppigste årsager til at man har brug for fodbehandling er:
- Negleklipning
- Hård hud
- Revner i hælene
- Ømme punkter
- Ligtorne
- Fodvorter
- Knyster
- Forfodssænkning
- Fodsvamp
- Neglesvamp
- Nedgroede negle
- Flossede negle
- Forkert fodstilling

Hård hud
Det er meget almindeligt at få hård hud på hælene. Er huden hård bliver den uelastisk og revner let. Der er mange årsager til hård hud på fødderne. Hyppigst er der tale om at knoglerne falder lidt sammen og trykker på huden. En anden vigtig årsag er tryk fra uhensigtsmæssig fodtøj. Du kan selv slibe hælene med en fil af sandpapir og dernæst smøre hælene med en god creme. Oftest vil det dog være nødvendigt med en fodbehandling for at få fjernet hele den hårde hud så eventu-elle revner kan hele op fra bunden af.

Svamp
Svamp er smitsomt. 15% af befolkningen har fodsvamp og svampeinfektioner i det hele taget er i fremmarch. Årsagen hertil formodes at være brugen af visse lægemidler, som for eksempel antibiotika der gør os mere modtagelige for svampeinfektioner. Svamp kan behandles med creme, svampedræbende neglelak eller med tabletter. Tal med din læge om hvilken behandlingsform der er mest hensigtsmæssig for dig.

Ligtorne
En ligtorn kommer af et for stort tryk eller friktion og kan derfor optræde alle de steder hvor foden udsættes for tryk. Oftest ses ligtorne under forfoden, mellem på toppen eller ovenpå tæerne eller under neglene. Har du først fået en ligtorn er der ikke så meget du selv kan gøre ved det. Ligtornen skal fjernes og under behandlingen vil Karin tage stilling til om ligtornen skyldes uhensigtsmæssig fodtøj eller fejlstilling af din fod og dermed om problemet vil være tilbage-vendende.

Velvære
Modsat mange andre klinikbehandlinger såsom hos fysioterapeuten, tandlægen eller akupunktøren er fodpleje meget mere forbundet med velvære. Karin har så ofte oplevet kunder gå fra
behandlingen på "svævende fødder" og med et
saligt velvære smil på læberne. Det er også årsagen
til, at kundekredsen er utrolig trofast og kommer
igen gang på gang. Mange nye kunder kommer på
anbefaling af bestående - den bedste reklame er jo
også tilfredse kunder der fortæller den positive
oplevelse videre til familie, venner og bekendte.

Kunder
På fodplejesiden er en stor kundegruppe seniorer og ældre - såvel kvinder som mænd - som ønsker hjælp til at holde fødderne tip-top men som ikke længere selv er i stand til at udføre tilfredsstillende negleklipning, svampebehandling og fjernelse af hård hud. I Karins pleje ligger der tillige en social dimension via nærkontakten og den gode snak der som oftest foregår under behandlingen.

Dertil kommer de stadig erhvervsaktive kunder som ofte p.g.a. deres arbejde har meget belastede fødder med hård hud, nedgroede negle og trykskader. Af Karin kræver sådanne en intens og målrettet pleje, for både at bringe og holde disse fødder på ”luftpudenivea”. Igen oftest kvinder hvilket egentligt er synd idet mange mænd døjer med samme skavanker. Og som Karin siger med et smil på læberne: ”Kan jeg også klare en god mandesnak”!