Tilskudsmuligheder

Tekstboks: Du kan måske få tilskud til udgifter, du har på grund 
af problemer med dit helbred, herunder fødder.

Helbredstillægget dækker udgifter, som er tilskudsberettiget efter sygesikringsloven f.eks. medicin, tandbehandling, fysioterapi, kiropraktorbehandling, fodpleje samt psykologhjælp. Der er endvidere mulighed for at give helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig.

Det er en betingelse for at få helbredstillæg, at din og din ægtefælles/samlevers samlede likvide formue er mindre end 86.000 kr. (taksten pr. 1. januar 2018). Såfremt din personlige tillægsprocent er mindre end 100% - bliver helbredstillægget nedsat forholdsmæssigt.

Helbredstillægget dækker op til 85 pct. af dine egne udgifter.

Der skal ansøges herom. Yderligere informationer herom kan findes på Borger.dk: Ansøgningsskema kan afhentes på kommunens pensions-kontor. Rullende Fodpleje kan udlevere eksemplarer.
Borger.dk logo link til forsiden